Haveforeningen Dano - Vores Portal

Bestyrelsen, udvalg, poster og takster

Bestyrelse

Formand: Charlotte Kanstrup, For 4

Næstformand: Ulla Kellberg, For 27

Kasserer: Kirsten, Sol 26

Bestyrelsesmedlem: Maigen, Sol 38

Bestyrelsesmedlem: Michael, Sol 36

Bestyrelsessuppleant: Charlotte Kellberg

Bestyrelsessuppleant: ?

Ordensudvalg

Sofia Rosenkvist
Maigen Bundgaard Riediger
Anders Bertelsen
Ulla Kellberg

Takster for haveforeningsarbejde (sidst opdateret 2023)