Haveforeningen Dano - Vores Portal

Allonge til vedtægter § 3 stk. 7,

H/F Dano – allonge til vedtægter § 3 stk. 7,

Haveejerne hæfter personligt og solidarisk uden begrænsning i forbindelse med lån til nye vandrør og  kloakering 2014/2015

Besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 19. april 2014.

Dato 1.maj 2014

Formand                                                                                                           Næstformand

Susanne Christensen                                                                                     Marianne B Bentsen

_____________________________                                                          _____________________________

Kasserer                                                                                                          Bestyrelsesmedlem

Lene Jensen                                                                                                   Henning Møller

______________________________                                                       _____________________________

Bestyrelsesmedlem

Henning Petersen

______________________________