Haveforeningen Dano - Vores Portal

Regeringsudspil om kolonihaver

14. maj 2019

Bestyrelsen har 10. maj 2019 modtaget nedenstående mail:

Kære bestyrelse, formand og næstformand.

”Denne mail er eller vil blive sendt ud til alle kolonihaveforeninger i Danmark over de kommende uger.”

Vi har oprettet en Facebook gruppe som skal have til formål at kolonihave ejere kan finde info og debattere omkring emnet, samt få politikerne i tale.
Gruppen er 100 % non profit og alle er velkomne. For os er det bare vigtigt at alle få indblik i hvad dem nye lov egentligt kan have af konsekvenser for os alle sammen.

FACEBOOK GRUPPE: Omplacere kolonihaver NEJ TAK
https://www.facebook.com/groups/425129768263600/


Jeg vil derfor opfordre og bede jer om at dele den på jeres egen Facebook grupper, hjemmeside, nyhedsbrev og hvad i eller bruger til kommunikation ude i jeres forening
Jo flere vi kan få samlet, jo højere stemme har vi. Og det er vigtigt at stå sammen i det her.

Regeringens planer om at give landets kommuner bedre mulighed for at flytte kolonihaver. Vær opmærksom på, at selvom regeringens udspil hedder Danmarks Hovedstad – så vil ændringen give alle landets kommuner bedre mulighed for at flytte haverne. I udspillet står, at flytningen er frivillig. Det er forbundets vurdering, at det blot er en måde at dæmpe uro og modstand. Man forventer derfor, at forbeholdet bliver udfordret af regeringen efter valget. Gruppen her har ingen formel tilknytning til Kolonihaveforbundet – men følger selvfølgelig op på og understøtter forbundets arbejde med sagen.

Kolonihaveforbundet fortæller her om sagen: https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/regeringen-oensker-at-flytte-kolonihaveomraader/

Regeringsudspillet: https://www.regeringen.dk/nyheder/danmarks-hovedstad-initiativer-til-styrkelse-af-hovedstadsomraadet/

Mange tak for din tid.

Jimmie Steinbeck
Bekymret havejere


Last modified: 15. juni 2019