Haveforeningen Dano - Vores Portal

Vedtægtsændringer d. 27/03/2018


Tilføjelser/ændringer i Danos vedtægter besluttet på tidligere
generalforsamlinger. (

udleveres på GF marts 2018 og tilføjes hjemmesiden efter GF2018)

Ændring af vedtægter §3 stk.3:

For skatter og afgifter betales efter havens størrelse, med der i øvrigt
betales ens for alle haver uanset størrelse. Generalforsamlingen kan
fravige dette med et kvalificeret flertal jf §8 nr. 13.

Vandforbrug afregnes efter faktisk forbrug. Besluttet på ekstraordinær GF
30. oktober 2016

Ændring §3 stk.4

Bestyrelsen har besluttet at bidragsydelser skal forgå via PBS (besluttet i
forbindelse med at, foreningen fik administrationsselskab for flere år
siden)

Ændring §11 Tegningsret.

1.Foreningen forpligtes i overensstemmelse med disse vedtægter ved
underskrift af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen, eller
kassereren i forening med et medlem af bestyrelsen.

2. Tegningsret

Formand og kasserer har bemyndigelse til at disponere alene over
foreningens kassebeholdning, som er en bankkonto med et indestående på p.t.
maksimalt 30.000 kr. Disse bestyrelsesmedlemmer har ligeledes bemyndigelse
til at disponere over denne kassebeholdning / bankkonto via elektroniske
bankprodukter, herunder netbank og betalingskort.

Desuden gives bemyndigelse til 1 mastercard cash (max. Kr. 10.000kr) til
samme konto, for bestyrelsen til brug i forbindelse med større
arrangementer i foreningen. (Besluttet på ekstraordinær GF 2017)