Haveforeningen Dano - Vores Portal

God sommer – fra bestyrelsen

4. august 2019

Mail fra 22. juni.

Kære Alle

Så er sæsonen for alvor skudt igang, og vi starter d. 6 juli med Tour de chambre, vi modtager gerne endnu flere tilmeldinger og glæder os til at komme rundt i haverne og se hvordan I har indrettet jeres fristed.

I forbindelse med højsæsonen vil vi henlede jeres opmærksomhed på følgende :

Husk at alle vores hække skal være klippet inden den 24 juni, max højden er ifølge deklarationen 1.25. ud til interne stier, og 1.80 indtil naboer udenfor Dano, samt offentlig vej, dette skal respekteres.

I forbindelse med hæk klipning skal vi minde om at der skal være plads til at ambulancer kan komme igennem.

Når I fjerner ukrudt under hækken skal I huske at der skal luges ud til midten af stien der hvor man har en genbo. De der ikke er så heldige skal tage hele bredden på stien.

På skraldepladsen skal havesække og løst haveaffald smides i containeren.
Hvis der ikke er plads i containerne skal sækkene stilles ved siden af, og grene skal bundtes på max 1 meter, med snor og skal ligeledes stilles ved siden af.

Bemærk at der på alle vores stier er ENSRETTET kørsel.

Nu nærmer vi os ferieperioden, og der skal være plads til at alle kan nyde deres haver, derfor henstiller vi til at man udviser ekstra hensyn til sine naboer, når det drejer sig om larm fra byggeri, græsslåning, hækkeklipning m.m
med hensyn til gæster i haverne samt legende børn, er det, det enkelte medlems ansvar at sikre at ro og hensyntagen til de omkringliggende haver respekteres.

Med ønsket om en god sommer til alle


På bestyrelsens vegne
Charlotte Kanstrup
Hf-Dano
Jyllingevej 287 K
2610 Rødovre
Mobil: +45 23243438

Sidst ændret: 16. oktober 2019